İş Kanunu

İş Kanunu

 • Genel sağlık sigortası giriş bildirgesiGenel sağlık sigortası giriş bildirgesi
  Gss giriş bildirgesi ; Genel sağlık sigortasına tabi olanların bir kısmı gss giriş bildirgesi vermek zorundadır...
 • Kadınların yasal haklarıKadınların yasal hakları
  Her ne kadar içindde bulunduğumuz toplumda kadın - erkek eşit denilsede ki, buna bir çok kişi ”evet” diyor ve sadece demekte kalıyor, dediğini uygulamıyor,..
 • Hangi işçiler iş güvencesi kapsamına girmezHangi işçiler iş güvencesi kapsamına girmez
  4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümlerinin bulunduğu 18-21. maddeleri, ülkede bulunan tüm ..
 • İşverenin işçiyi çıkarmak için uyması gereken ihbar süreleri nelerdirİşverenin işçiyi çıkarmak için uyması gereken ihbar süreleri nelerdir
  1475 sayılı kanun zamanında kanunun 13. maddesi gereğince işveren herhangi bir sebep veya gerekçe göstermeden dilediği işçiyi dilediği zaman ..
 • İşçilerin günlük mesai saatlerine dahil olan süreler nelerdirİşçilerin günlük mesai saatlerine dahil olan süreler nelerdir
  Özellikle madenlerde, taş ocaklarında çalışan işçiler, hasta bakıcılar, bebek bakıcıları, şoförler, inşaat işçileri ve kimi kamu çalışanlarını ilgilendiren..
 • Hangi durumlarda iş sözleşmesinin feshi geçerli sayılmazHangi durumlarda iş sözleşmesinin feshi geçerli sayılmaz
  Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan yerlerde, en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilmesi için işverenin haklı sebep..
 • Süt parası alma emzirme ödeneği başvurusuSüt parası alma emzirme ödeneği başvurusu
  Kendisi ya da eşi sigortalı olan anneler, doğum sonrası emzirme ödeneği ya da süt parası adı altında devletten yardım alabiliyor...
 • Emzirme ödeneğiEmzirme ödeneği
  2010 yılı emzirme parası 2010 yılında çocuğu olanlar ne kadar emzirme parası alacak,2010 yılı süt parası emzirme ödeneği ne kadar süt parası ne kadar bebek..
 • İş göremezlik ödeneğinin şartlarıİş göremezlik ödeneğinin şartları
  Hastalanan sigortalılara verilen iş göremezlik ödeneğinin şartları ağırlaştırılmakta ve miktarı eskiye göre azaltılmakta mıdır? Melekler Mekanı - iş görem..
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi ÖrneğiBelirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği
  Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Beli..
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ÖrneğiBelirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği
  Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Beli..
 • Yeni İş Kanunu Hakkında Özet BilgilerYeni İş Kanunu Hakkında Özet Bilgiler
  1475 sayılı İş Kanununa (eski) göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun (4857 sayılı) hükümlerine aykırı olmayan hükümleri ..
 • Yeni İşkanunu Gereğince İşyerini BildirmeYeni İşkanunu Gereğince İşyerini Bildirme
  10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesinde: "İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsa..
 • İşçi Özlük Dosyası'nda Bulunması Gereken Belgelerİşçi Özlük Dosyası'nda Bulunması Gereken Belgeler
  4857 sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır: "İşçi özlük dosyası:MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir ö..
 • Yeni İş Kanunu Neler GetirdiYeni İş Kanunu Neler Getirdi
  İşyerinin devri: İşyeri veya bir bölümünün devri durumunda, devir tarihinde işyerindeki geçerli iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralan..
 • Çeşitli, Geçici ve Son HükümlerÇeşitli, Geçici ve Son Hükümler
  - Yazılı bildirim:MADDE 109. - Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu..
 • İdari Ceza Hükümleriİdari Ceza Hükümleri
  - İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık:MADDE 98. - (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkral..
 • Çalışma Hayatının Denetimi ve TeftişiÇalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
  - Devletin yetkisi:MADDE 91. - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev..
 • İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği
  - İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri:MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, a..
 • İşin Düzenlenmesiİşin Düzenlenmesi
  4. BÖLÜM "İşin Düzenlenmesi":- Çalışma süresi:MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, ..
 • Ücret ve ücretin ödenmesiÜcret ve ücretin ödenmesi
  3. BÖLÜM "Ücret":- Ücret ve ücretin ödenmesi:MADDE 32. - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlana..
 • İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshiİş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
  - Tanım ve Şekil:MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan söz..
 • İş kanunu genel hükümlerİş kanunu genel hükümler
  - Amaç ve kapsam:MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişk..
 • 4857 sayılı İş Kanunu Düz Metin4857 sayılı İş Kanunu Düz Metin
  - Amaç ve kapsam:MADDE 1. - Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma orta..